Rätta svaret
 

Det alternativ som folk hade röstat mest på var faktiskt rätt. :) Jag har inte varit gravid. Haha, ni känner mig bättre än vad jag tror. :)